Πιστώσεις.

Η FairWorks μπορεί να υπολογίσει τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνετε μέσα από τις εμπορικές σας συναλλαγές. Για κάθε πελάτη παραλαμβάνετε εξατομικευμένη πιστωτική αναφορά. Με τον τρόπο αυτό οι αποφάσεις για τις επόμενες πωλήσεις βασίζονται σε ανάλυση των οικονομικών στοιχείων αλλά και στην πιστωτική συμπεριφορά του κάθε πελάτη. Έτσι  μειώνεται το ρίσκο από την απώλεια είσπραξης. Η τιμολόγηση είναι προσιτή, ενώ υπάρχει δυνατότητα καλύτερης τιμής εφόσον μας ανατεθεί η ανάλυση πακέτου πελατών.

Ποιος είναι ο μέγιστος αποδεκτός πιστωτικός κίνδυνος για την ανάληψη ενός μεγάλου έργου ή για τη σύναψη συνεργασίας με ένα νέο πελάτη;

Πως μπορείτε να αναλάβετε νέες εργασίες με το μικρότερο δυνατό πιστωτικό ρίσκο

Η FairWorks αναλύει τις λεπτομέρειες του έργου, τα οικονομικά στοιχεία του πελάτη, αλλά και τα δεδομένα της αγοράς. Στο τέλος σας υποβάλλουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση.

Η εταιρεία σας συνεχίζει να αναπτύσσεται, έχοντας πλήρη εικόνα του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει.

Οι Υπηρεσίες μας

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

e-CFO

business
plan

Συχνές ερωτήσεις

Προτού λάβετε την αναλυτική προσφορά μας, κάποιος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να καταγράψει τις ακριβείς σας ανάγκες.

 

Ανάλογα με τη συνεργασία και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, μπορούμε να προσφέρουμε μια σειρά από επιλογές, όπως:

    1. Μηνιαίο / Ωριαίο κόστος
    2. Με βάση την υπηρεσία
    3. Με βάση την υπηρεσία και success fee

Στο τιμολόγιο που θα λάβετε θα αναγράφονται αναλυτικά το κόστος με βάση και την αρχική προσφορά

 

Στην αρχή κάθε έργου υπογράφουμε συμβόλαιο στο οποίο συμφωνούνται οι όροι της συνεργασίας μας, περιλαμβανομένου και του χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών. Στη  FairWorks χρησιμοποιούμε ασφαλείς τρόπους επικοινωνίας και αποθήκευσης πληροφοριών.