Διαδικασίες και

Αυτοματισμοί.

FairWorks ακολουθεί τη μεθοδολογία Lean-Six Sigma για να αξιολογήσει ή να δημιουργήσει και να αναβαθμίσει τις διαδικασίες τη επιχείρησής σας. Μέσω των διαδικασιών αυτών οδηγείστε σε αυτοματισμούς και αυξημένη αποτελεσματικότητα που επιτρέπουν σε ελαχιστοποίηση του χρόνου και των λαθών. 

 

Μειωμένοι χρόνοι και λάθη σημαίνουν ικανοποιημένους πελάτες και μειωμένα λειτουργικά έξοδα

Οι αυτοματισμοί επιτρέπουν στους συνεργάτες σας να αυξήσουν τον χρόνο που μπορούν να διαθέσουν σε πιο περίπλοκες και συνήθως αυξημένου value-add εργασίες.

Βελτιώστε τη συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές μέσω διαφανών και ξεκάθαρων διαδικασιών

Εκπαιδεύσετε του υπαλλήλους ή συνεργάτες σας στην καλύτερη εφαρμογή διαδικασιών και αυτοματισμών

Οι Υπηρεσίες μας

BUSINESS
PLAN

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Συχνές ερωτήσεις

Προτού λάβετε την αναλυτική προσφορά μας, κάποιος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να καταγράψει τις ακριβείς σας ανάγκες.

 

Ανάλογα με τη συνεργασία και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, μπορούμε να προσφέρουμε μια σειρά από επιλογές, όπως:

    1. Μηνιαίο / Ωριαίο κόστος
    2. Με βάση την υπηρεσία
    3. Με βάση την υπηρεσία και success fee

Στο τιμολόγιο που θα λάβετε θα αναγράφονται αναλυτικά το κόστος με βάση και την αρχική προσφορά

Στην αρχή κάθε έργου υπογράφουμε συμβόλαιο στο οποίο συμφωνούνται οι όροι της συνεργασίας μας, περιλαμβανομένου και του χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών. Στη  FairWorks χρησιμοποιούμε ασφαλείς τρόπους επικοινωνίας και αποθήκευσης πληροφοριών.