Αξιολόγηση

επενδύσεων.

H επιχείρησή σας σκοπεύει να προχωρήσει σε μια επένδυση (π.χ. εξαγοράς μιας άλλης επιχείρησης, αγοράς ακινήτου ή εγκατάστασης νέου παραγωγικού εξοπλισμού). Τέτοιου τύπου επενδύσεις συμμετέχουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων σας, και ως τέτοιες πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Τι ακριβώς σημαίνει «καλή επένδυση»; Αποφασίζουμε για τα σωστά κριτήρια μέσα από συζητήσεις, όπως για παράδειγμα η απόδοση της επένδυσης, η επίπτωση στην καθημερινή εργασία και στο φυσικό περιβάλλον.

Η FairWorks σας υποστηρίζει με την επιλογή των σωστών κριτηρίων και με την αξιολόγηση των διάφορων προτάσεων που έχετε στα χέρια σας.

Οι Υπηρεσίες μας

Business Plan

Λύσεις Excel

Πιστώσεις

Συχνές ερωτήσεις

Προτού λάβετε την αναλυτική προσφορά μας, κάποιος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να καταγράψει τις ακριβείς σας ανάγκες.

 

Ανάλογα με τη συνεργασία και τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν, μπορούμε να προσφέρουμε μια σειρά από επιλογές, όπως:

    1. Μηνιαίο / Ωριαίο κόστος
    2. Με βάση την υπηρεσία
    3. Με βάση την υπηρεσία και success fee

Στο τιμολόγιο που θα λάβετε θα αναγράφονται αναλυτικά το κόστος με βάση και την αρχική προσφορά

Στην αρχή κάθε έργου υπογράφουμε συμβόλαιο στο οποίο συμφωνούνται οι όροι της συνεργασίας μας, περιλαμβανομένου και του χειρισμού εμπιστευτικών πληροφοριών. Στη  FairWorks χρησιμοποιούμε ασφαλείς τρόπους επικοινωνίας και αποθήκευσης πληροφοριών.